• เพื่อนๆ สามารถ เลือกเติมเงินได้ตามบัตรที่ท่านซื้อมาเช่น ซื้อจากบัตร acash ก็กดที่รูป acash ถ้าเป็นบัตรของ Zest เพื่อนๆก็กดที่รูปของ Zest และวิธีของการเติมเงินแต่ละแบบจะอยู่ในหน้าเติมเงินนะค่ะ

  • หากเพื่อนๆไม่ทราบว่าแพคเกตนี้ต้องเติมที่ระบบอะไร สามารถติดต่อ

    Call center gameindy

    • 08-7557-9548
    • 08-7981-3788
    • 08-6509-0094